Overzicht dienstenpakket

Naast onze goed opgeleide en geschoolde medewerkers hebben wij een netwerk opgebouwd met talrijke specialisten, waaronder notarissen, advocaten, bedrijfsrevisoren, verzekeringsmakelaars,… waarbij wij nooit uit het oog verliezen dat voor de klanten alles betaalbaar moet blijven!

Wij zoeken steeds de meest voordelige oplossing voor uw onderneming.
Onze fiscale dienstverlening omvat:

 • Fiscaal advies en bijstand
 • Opstellen BTW-aangiften
 • Opstellen van de aangifte in de Personenbelasting, vennootschapsbelasting, Rechtspersonenbelasting en BNI.
 • Vertegenwoordiging of assistentie bij fiscale controles
 • Belastingplanning
 • Optimalisatie van uw inkomsten en vermogen

Ieder aspect van de Boekhouding kan u toevertrouwen aan ons.
Van inboeken van facturen tot het opmaken van de jaarrekening en doorlichtingen.

 • Input (vereenvoudigde en/of volledige boekhouding)
 • Eindejaarsafsluitingen
 • Opvolging
 • Rapportering
 • Opstellen en neerleggen van de Jaarrekening
 • Vermogensafrekeningen

Beheer op een transparante en persoonlijke manier.

 • Beheer permanente dossiers
 • Startersbegeleiding en formaliteiten
 • Financiële planning en budgettering
 • Investeringsplanning en advies
 • Vermogensbeheer advies
 • Opmaken van contracten
 • Bijstand vennoten
 • Overnames en overdrachten van ondernemingen

Ondernemen omvat veel meer dan alleen fiscaal advies.
Wij staan u graag bij met juridisch advies op maat.

 • Keuze van vennootschapsvormen
 • Oprichten van vennootschappen
 • Opstellen wettelijke verslagen
 • Advies en bijstand inzake algemene organisatie & beheer ond.
 • Verrichten van wettelijke formaliteiten
 • Advies inzake fusies, splitsingen,ontbindingen en vereffening van vennootschappen
 • Opstellen financiële plannen en businessplans.

Deze diensten worden zowel op kantoor verricht als bij de cliënten ter plaatse naargelang de wensen van de cliënt. Alle andere dienstverleningen dan hierboven vermeld zijn uitgesloten !! (bvb. Steunaanvragen en opvolgingen, VLIF-aanvragen en opvolgingen, subsidieaanvragen en opvolgingen, sociaal secretariaat, juridische adviesverlening enz.. worden door ons kantoor NIET behandeld !!).