Nuttige tips voor starters

_

Als starter bent u op zoek naar relevante informatie die op uw situatie van toepassing is.

Welke formaliteiten moeten zoal voldaan worden om een zaak op te starten?

Eerst en vooral moet u kunnen aantonen dat je over voldoende kennis beschikt om een bedrijf te leiden. Bij sommige beroepen moet je bewijzen dat er voldoende beroepskennis is en of dat je over de nodige licenties, erkenningen of vergunningen beschikt.

 

Eensmanszaak of vennootschap?

Dit is één van de belangrijkste keuzes bij de start van uw activiteiten. De keuze tussen beide is een grondige afweging waard. Beiden hebben voor- en nadelen.
Hieronder zie je enkele van de voornaamste rechtsvormen:

Eenmanszaak
 • Voordelen
  • alle winst voor de eigenaar
  • Ondernemer beslist alles zelf
  • Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen
  • Geen minimumkapitaal vereist

   

 • Nadelen
  • Onbeperkte aansprakelijkheid
  • Alle inkomsten belast in de personenbelasting
  • Ziekte of overlijden, kan leiden tot stopzetting
Vennootschap
 • Voordelen
  • Kapitaal door meerdere personen samengebracht
  • Slechts aansprakelijk voor inbreng
  • Belast in de vennootschapsbelasting = voordeliger
  • Overlijden vennoot leidt niet tot einde vennootschap

   

 • Nadelen
  • Winst verdeeld onder vennoten
  • Grotere oprichtingskosten
  • Meestal een minimumkapitaal vereist
  • Zwaardere boekhoudkundige verplichtingen
  • Voor aantal beslissingen, gelden vaste procedure = minder flexibel

Soorten vennootschappen:

 • BVBA: zeer populair als familievennootschap door beperking in overdracht van aandelen.
  • Voordelen:
   • Mogelijkheid om aantal vennoten te beperken tot één
   • Aansprakelijkheid beperkt tot inbreng
   • Aandelen op naam en beperkt overdraagbaar
   • Weinig minimumkapitaal vereist
  • Nadelen:
   • Oprichtingsmodaliteiten zijn complex en relatief duur
   • Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen

SBVBA: voor startende ondernemers met weinig startkapitaal

 • Voordelen:
  • Slechts 1 euro startkapitaal vereist bij oprichting
  • Alle voordelen van gewone BVBA
 • Nadelen:
  • De volledige som van 18550 euro moet volstort worden binnen 3 jaar na de oprichting

NV: voor grotere, kapitaalkrachtige ondernemingen, met nadruk op anoniem verzamelen van kapitaal.

 • Voordelen:
  • Alle vennoten zijn slechts beperkt aansprakelijk
  • Aandelen zijn vrij overdraagbaar
  • Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven
 • Nadelen:
  • Oprichtingsmodaliteiten zijn complex en relatief duur
  • Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
  • Hoog startkapitaal

VOF: de eenvoudigste vennootschapsvorm, het is een zuivere personenvennootschap

 • Voordelen:
  • Geen minimumkapitaal vereist
  • Oprichting via onderhandse akte
  • Familiaal karakter
  • Beperkte verplichtingen op het gebied van openbaarmaking
 • Nadelen:
  • Onbeperkte persoonlijk aansprakelijk voor de schulden
  • Faillissement vof = faillissement vennoten

GCV: Gewone commanditaire vennootschap: bestaat uit beherende en stille vennoten.

 • Voordelen:
  • Voordelen van een VOF
  • Stille vennoten slechts aansprakelijk voor hun inbreng
 • Nadelen:
  • Nadelen van een VOF
  • De aandelen zijn vrij overdraagbaar
  • Stille vennoten mogen niet openlijk inlaten met het beheer van de vennootschap

VA: Commanditaire vennootschap op aandelen

 • Voordelen:
  • Stille vennoten aansprakelijk voor inbreng
  • Aandelen vrij overdraagbaar
  • Goede rechtsvorm voor familiebedrijven: ruime bevoegdheden zaakvoerders en mogelijkheid om in opvolging te voorzien
 • Nadelen:
  • Beherende vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk
  • Oprichting met notariële akte
  • Zware boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
  • Hoog startkapitaal nodig
 • Voordelen:
  • In de cvba zijn vennoten slechts beperkt aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng
  • Gemakkelijk in- en uittreden vennoten
 • Nadelen:
  • Oprichting met notariële akte
  • Zware boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
  • In cvoa zijn alle vennoten onbeperkt aansprakelijk

Hoe een vennootschap oprichten?

 • Financieel plan opstellen
 • Oprichtingsakte opstellen
 • Oprichtingsakte registreren, neerleggen en bekendmaken
 • Aanleggen vennootschap register

Niet-handelsonderneming naar privaat recht: Vrije Beroepen

Eenmanszaak
 • Voordeel:
  • Eenvoudig op te richten
  • Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen
 • Nadeel:
  • Vermogen eenmanszaak valt samen met privévermogen
  • Onbeperkte aansprakelijkheid
Vennootschap
 • Voordeel:
  • Vermogen vennootschap is gescheiden van privévermogen
  • Rechtspersoonlijkheid
 • Nadeel:
  • Aansprakelijkheid afhankelijk van gekozen vennootschapsvorm

 

 • Soorten vennootschappen:
  • Burgerlijke vennootschap:
   • Doel dat burgerlijk van aard is (dokters, architecten, advocaten,…)
   • Kan om het even welke rechtsvorm aannemen

Hoe een vennootschap oprichten?

 • Financieel plan opstellen
 • Oprichtingsakte opstellen
 • Oprichtingsakte registreren, neerleggen en bekendmaken
 • Aanleggen vennootschap register

Kan ik genieten van enkele steunmaatregelen door de overheid?

De overheid biedt steun aan beginnende ondernemingen.
Enkele voorbeelden zijn:

Wenst u meer informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Uw sociale zekerheid als zelfstandige

 • Aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds
 • Hoe worden uw sociale bijdragen berekend?
  • Starters
   • Eerste 3 jaar verplicht voorlopige bijdragen betalen berekend op geherwaardeerd beroepsinkomen van 3 jaar geleden
   • Verlaagde percentages (20.5%, 21% en 21.5%)
    • Vanaf eerste kwartaal van activiteit tot en met vierde kwartaal van 3de volledige jaar
   • Definitieve afrekening op het inkomen van het jaar zelf
   • Vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen?
    • Indien beginnend vrijberoepsbeoefenaar of stagiair en weinig verdient
    • Binnen de 12 maanden na start zelfstandige activiteit
   • Wanneer moet u betalen?
    • Per kwartaal: wordt ontvangen bij het begin van elk kwartaal
    • Bijdragen moeten betaald worden voor het einde van dat kwartaal
   • Uitstel van betaling
    • Bij tijdige aansluiting (vanaf start van zelfstandige activiteit)
    • Eerste twee kwartalen uitstel
    • Pas betalen voor einde volgende kwartaal

Aanvullende verzekeringen

 • Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)
 • Gewaarborgd inkomen
 • RIZIV
 • IPT

Daarenboven zorgen wij ook voor alle nodige zaken en verrichtingen zoals :

 • Relatie met de bank: Zichtrekening openen
 • Eenmanszaak: rekening verschillend van privérekening
 • Vennootschap: rekening op naam van vennootschap
 • Inschrijving in het KBO
 • Activering van het BTW-nummer
 • Vergunningen
 • Wettelijk bij te houden boeken en formulieren
 • Sociaal statuut